[ Полтавська обласна станція переливання крові ]

  ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СНІД

      Відділ лабораторної діагностики та профілактики СНІДу та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом є структурним підрозділом Полтавської обласної станції переливання крові.

    Скринінговий тест на наявність антигену р24 до ВІЛ-1 та сумарних антитіл до ВІЛ ½, поверхневого антигену гепатиту В, антитіл до гепатиту С, антитіл до збудника сифілісу проводиться методом імуноферментного аналізу (ІФА) та методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА).

    ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ (ІФА)— вид імунохімічного аналізу, що базується на імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом з утворенням комплексу антиген — антитіло, для виявлення якого використовують кон'югати антигену, антитіла або обидва компоненти цієї реакції з ферментами. ІФА - сучасний метод лабораторної діагностики, заснований на високій вибірковості і специфічності імунологічних реакцій.

  ІМУНОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ (ІХЛА) -сучасний метод лабораторної діагностики, який проводиться на магнітних частинках, визначає наявність антигенів, антитіл та досліджуваних речовин у зразку. Метод ІХЛА має високу чутливість і специфічність.

  У відділі лабораторної діагностики та профілактики СНІДу та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом впроваджено внутрішньолабораторний контроль якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами ІФА та ІХЛА, відділ постійно приймає участь у програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.