[ Полтавська обласна станція переливання крові ]

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОНОРСЬКИХ КАДРІВ

Відділ комплектування донорських кадрів є структурним підрозділом Полтавської обласної станції переливання крові.

Основні завдання відділу:
- комплектування донорів крові, плазми крові, клітин крові, ведення облікових форм донорів та документації затвердженої МОЗ України;
- медичне обстеження донорів;
- регулювання потоку донорів для взяття крові та її (крові) компонентів з метою скорочення часу їх перебування в центрі;
- організація, пропаганда та агітація донорства серед населення.

Відділ комплектування донорських кадрів: 

- здійснює підбір донорів, веде їх облік, обстеження;
- здійснює зняття донорів з обліку, не допускає до кроводачі осіб, які не можуть бути донорами;
- регулює дотримання донорами інтервалів між кроводачами;
- веде медичну документацію, облік і надає звітність по затвердженим формам в установлені строки;
- користується персональними даними донора;
- веде реєстрацію донорів та осіб, які не можуть бути донорами;
- видає довідки про обстеження;
- проводить агітаційну — масову та роз’яснювальну роботу серед населення;
- отримує, обробляє та зберігає інформацію, що надходить з відділень трансфузіології ЛПЗ та Держсанепідемстанційною службою;
- збір та формування даних для отримання звання та посвідчення “Почесний донор України”.