[ Полтавська обласна станція переливання крові ]

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

   

     В КП "Полтавська ОСПК" ПОР впроваджена, задокументована та сертифікована система управління якістю (далі - СУЯ). Основним документом КП "Полтавська ОСПК" ПОР, - дороговказ по СУЯ, що включає Політику в сфері якості та організаційну функціональну структупу закладу, - є Настанова з якості. Настанова з якості є документом обов`язковим для використання всім персоналом для всіх структурних підрозділів КП "Полтавська ОСПК" ПОР.

       Діяльність КП "Полтавська ОСПК" ПОР організована на основі забезпечення та досягнення кращих результатів в наданні медичної допомоги населенню, впровадження сучасних технологій заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу крові та її компонентів, клінічного застосування компонентів крові, забезпеченні ефективної взаємодії з лікувальними установами та закладами, вищими медичними навчальними закладами і медичними науково-дослідними установами.

         Згідно Політики наКП "Полтавська ОСПК" ПОР визначено Цілі у сфері якості:

1.        Постійно поліпшувати якість компонентів крові і підвищувати кваліфікацію медичного та обслуговуючого персоналу.

2.    Впроваджувати в повному обсязі програми розвитку персоналу з наданням особливої уваги підготовці кадрів, соціальним програмам та формуванню у працівників КП "Полтавська ОСПК" ПОР свідомого прагнення до постійного поліпшення якості продукції.

3.        Сприяти утвердженню доброї репутації закладу в ЛПЗ, а також у постачальників обладнання, апаратури та медпрепаратів.

4.        Періодично проводити модернізацію обладнання та освоювати нові технології.

5.        Ефективно і раціонально використовувати всі види фінансування для забезпечення якості компонентів крові.

6.        Гарантувати стабільність якості компонентів крові на базі постійного аналізу та поліпшувати результативність системи управління якістю завдяки :

    - безумовному виконанню всіх законодавчих, нормативно-правових і нормативних вимог України щодо безпеки медичних послуг для життя і здоров’я людей;

- постійному моніторингу досягнень у сфері якості КП "Полтавська ОСПК" ПОР;

- впровадженню у закладі передових методик в заготівлі донорської крові та застосуванню найсучасніших технологій, на рівні світових стандартів, і, як результат, забезпеченню стабільного і всебічного розвитку закладу;

- максимально повному задоволенню вимог щодо якості надання медичних послуг та продукції.

- доброзичливому ставленню до всіх донорів, і моральну підтримку з метою створити комфортні умови для донорів;

- забезпеченню ефективного функціонування та поліпшення системи управління сучасних методів підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, належного оцінювання його зусиль та досягнень, стимулювання творчої та ділової активності, піклування про соціальні потреби працівників;

- досягненню національного, європейського і міжнародного визначення, ділової репутації та поваги  у службі крові, як доказу можливостей закладу і ділового успіху сучасної національної медицини;

- забезпеченню високих економічних та фінансових результатів.

       Сфера застосування СУЯ КП "Полтавська ОСПК" ПОР, що впроваджена у відповідності до вимог, встановлених ДСТУ ISO 9001:2015, охоплює процеси надання забезпечення лікувально-профілактичних закладів якісними компонентами крові.

       Забезпечення інфекційної безпеки донорської крові та її компонентів.

       Забезпечення контролю якості донорської крові та її компонентів.

      Проведення агітаційної роботи по залученню населення до донорства.

     Робота з СУЯ у закладі не закінчується з впровадженням і одержанням сертифіката, а, насправді, тільки починається. У процесі цієї роботи СУЯ необхідно підтримувати, модифікувати відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов, постійно удосконалювати відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.